Телефон доверия:
8 (7222) 52-21-49
Телефон доверия:
8 (7222)
52-21-49

ВИЧ / СПИД - УЗНАЙ СЕГОДНЯ,
ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬСЯ ЗАВТРА

Никогда не поздно, никогда не рано -
поменять все планы, если это надо

Басшы блогі

Диканбаев Акылжан Шайдоллаевич
Қол жетімді бас дәрігер

Барлық сұрақтар мен ұсыныстарды WhatsApp нөміріне жіберіңіздер жұмыс күндері сағат 9-00 ден 16-00 ге дейін

8 747 733 67 35
Күні мен уақыты
28 қараша 2022 жыл, дүйсенбi
Эпид. жағдай

Өсу нәтижесімен 2022 жылдың 1 қазан айында Семей қаласында 583 ИТВ-жұқтырған адам тіркелген. 15-49 жастағы азаматтар арасындағы АИТВ-жұқтырғандардың таралу көрсеткіші 0,12 %.

Пайдалы сілтеулер

Мемлекеттік сатып алу

27.04.2022 жылғы №5 тендер қорытындыларының хаттамасы

19.05.2022 Скачать

2022 ЖЫЛҒЫ 27 СӘУІРДЕГІ № 5_ ХАБАРЛАНДЫРУ БОЙЫНША ТЕНДЕРЛІК ҚҰЖАТТАМАНЫ ЖҮКТЕГЕН БАРЛЫҚ ӘЛЕУЕТТІ ӨНІМ БЕРУШІЛЕРГЕ

28.04.2022 Скачать

ТЕНДЕР ӨТКІЗУ ТӘСІЛІМЕН МЕДИЦИНАЛЫҚ БҰЙЫМДАРДЫ САТЫП АЛУДЫ ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ 2022 ЖЫЛҒЫ 27 СӘУІРДЕГІ № _5_ ХАБАРЛАНДЫРУ

27.04.2022 Скачать

ТЕНДЕР ҚОРЫТЫНДЫСЫНЫҢ ХАТТАМАСЫ

10.03.2022 Скачать

ТЕНДЕРЛІК ҚҰЖАТТАРДЫ ЖҮКТЕП АЛАТЫН БАРЛЫҚ ӘЛЕУЕТТІ ЖЕТКІЗУШІЛЕРГЕ

Ақпараттық хат!

«Семей қаласының ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес орталығы» ШЖҚ МКК конкурстық құжаттамаға өзгерістер енгізілгенін, 
атап айтқанда бұйрықтың шығарылған күні өзгертілгенін хабарлайды. Осы себепті бұл ақпаратты қарастырыңыз.

01.03.2022 Скачать

Тендерлік ҚҰЖАТТАРДЫ ЖҮКТЕП АЛАТЫН БАРЛЫҚ ӘЛЕУЕТТІ ЖЕТКІЗУШІЛЕРГЕ

Ақпараттық хат!

«Семей қаласының ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес орталығы» ШЖҚ МКК конкурстық құжаттамаға өзгерістер енгізілгенін, 
атап айтқанда бұйрықтың шығарылған күні өзгертілгенін хабарлайды. Осы себепті бұл ақпаратты қарастырыңыз.

21.02.2022 Скачать

БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН СҰРАТУ ТӘСІЛІМЕН САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Құрметті әлеуетті өнімберушілер!

Шығыс Қазақстан облысы Денсаулықсақтау басқармасының "Семей қаласының ЖИТС алдыналужәнекүресжөніндегіорталығы" ШЖҚ КМК, ШҚО, Семей қаласы, Қ.Мұхамедхановкөшесі, 24, бағаұсыныстарынсұратутәсілімен "2022 жылғаарналған "Семей қаласының ЖИТС орталығы" ШЖҚ КМК үшінмедициналықбұйымдардысатыпалу"туралыхабарлайды.

Медициналы мақсаттағы бұйымдардың атаулары, сондай - ақсатыпалукөлемі, жеткізуорны, әрбіртауарбойыншасатыпалуүшінбөлінген сома-хабарландырудыңқосымшасынасәйкес.

ТауарТапсырысберушініңөтінімібойынша 15 күнтізбеліккүнішіндемынамекен-жайғажеткізілуітиіс: ҚазақстанРеспубликасы, ШҚО, Семей қаласы, Қ.Мұхамедхановкөшесі, 24, ШҚО ДСБ "Семей қаласының ЖИТС-тыңалдыналужәнеоғанқарсыкүресжөніндегіорталығы" ШЖҚ КМК.

ҚұжаттамапакетіТапсырысберушініңсайтындаорналастырылады, сондай-аққұжаттаманы 2022 жылғы "25" ақпансағат 11:00-ге дейінгімерзімде ШҚО, Семей қаласы, Қ. Мұхамедхановкөшесі, 24-үй мекенжайыбойыншанемесеэлектрондықпоштаарқылыалуғаболады rc-spid@yandex.kz.

Бағаұсыныстары бар конверттердіұсынудыңсоңғымерзімі 2022 жылғы "25" ақпансағат 11:00-ге дейін.

Баға ұсыныстары салынған конверттерді ашу күні, уақыты және орны: Қазақстан Республикасы, ШҚО, Семей қаласы, Қ.Мұхамедханов көшесі, 24, Конференц-зал мекенжайы бойынша 2022 жылғы "25" ақпан сағат 11:30-да.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 87222 52-21-49 (ішкі. 106), 44-45-86

Сатыпалудыұйымдастырушыныңуәкілеттіөкілі: Смаканов Т. М.

18.02.2022 Скачать

Сатып алу туралы 14.03.2022 № _3_ хабарландыру тендер қорытындысы бойынша медициналық бұйымдар

14.02.2022 Скачать

ТЕНДЕР ҚОРЫТЫНДЫСЫНЫҢ ХАТТАМАСЫ

12.02.2022 Скачать

ТЕНДЕР ҚОРЫТЫНДЫСЫНЫҢ ХАТТАМАСЫ

12.02.2022 Скачать

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ

Құрметті әлеуетті өнім берушілер!

Шығыс қазақстан облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Семей қаласының ЖИТС алдын алу және күрес жөніндегі орталығы" ШЖҚ КМК, ШҚО, Семей қаласы, Қ.Мұхамедханов көшесі, 24, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен "2022 жылға арналған "Семей қаласының ЖИТС орталығы" ШЖҚ КМК үшін медициналық бұйымдарды сатып алу"туралы хабарлайды.

Медициналық мақсаттағы бұйымдардың атаулары, сондай - ақ сатып алу көлемі, жеткізу орны, әрбір тауар бойынша сатып алу үшін бөлінген сома-хабарландырудың қосымшасына сәйкес.

Тауар Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде мына мекен-жайға жеткізілуі тиіс: Қазақстан Республикасы, ШҚО, Семей қаласы, Қ.Мұхамедханов көшесі, 24, ШҚО ДСБ "Семей қаласының ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі орталығы" ШЖҚ КМК.

Құжаттама пакеті Тапсырыс берушінің сайтында орналастырылады, сондай-ақ құжаттаманы 2022 жылғы "09" ақпан сағат 15:00-ге дейінгі мерзімде ШҚО, Семей қаласы, Қ. Мұхамедханов көшесі, 24-үй мекенжайы бойынша немесе электрондық пошта арқылы алуға болады rc-spid@yandex.kz.

Баға ұсыныстары бар конверттерді ұсынудың соңғы мерзімі 2022 жылғы "09" ақпан сағат 15:00-ге дейін.

Баға ұсыныстары салынған конверттерді ашу күні, уақыты және орны : Қазақстан Республикасы, ШҚО, Семей қаласы, Қ.Мұхамедханов көшесі, 24, Конференц-зал мекенжайы бойынша 2022 жылғы "09" ақпан сағат 15:30-да.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 87222 52-21-49 (ішкі. 106), 44-45-86

Сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі: Д. К. Ақанов.

02.02.2022 Скачать

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ

Құрметті әлеуетті өнім берушілер!

Шығыс қазақстан облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Семей қаласының ЖИТС алдын алу және күрес жөніндегі орталығы" ШЖҚ КМК, ШҚО, Семей қаласы, Қ.Мұхамедханов көшесі, 24, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен "2022 жылға арналған "Семей қаласының ЖИТС орталығы" ШЖҚ КМК үшін медициналық бұйымдарды сатып алу"туралы хабарлайды.

Медициналық мақсаттағы бұйымдардың атаулары, сондай - ақ сатып алу көлемі, жеткізу орны, әрбір тауар бойынша сатып алу үшін бөлінген сома-хабарландырудың қосымшасына сәйкес.

Тауар Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде мына мекен-жайға жеткізілуі тиіс: Қазақстан Республикасы, ШҚО, Семей қаласы, Қ.Мұхамедханов көшесі, 24, ШҚО ДСБ "Семей қаласының ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі орталығы" ШЖҚ КМК.

Құжаттама пакеті Тапсырыс берушінің сайтында орналастырылады, сондай-ақ құжаттаманы 2022 жылғы "09" ақпан сағат 11:00-ге дейінгі мерзімде ШҚО, Семей қаласы, Қ. Мұхамедханов көшесі, 24-үй мекенжайы бойынша немесе электрондық пошта арқылы алуға болады rc-spid@yandex.kz.

Баға ұсыныстары бар конверттерді ұсынудың соңғы мерзімі 2022 жылғы "09" ақпан сағат 11:00-ге дейін.

Баға ұсыныстары салынған конверттерді ашу күні, уақыты және орны : Қазақстан Республикасы, ШҚО, Семей қаласы, Қ.Мұхамедханов көшесі, 24, Конференц-зал мекенжайы бойынша 2022 жылғы "09" ақпан сағат 11:30-да.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 87222 52-21-49 (ішкі. 106), 44-45-86

Сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі: Д. К. Ақанов.

02.02.2022 Скачать

ТЕНДЕР ҚОРЫТЫНДЫСЫНЫҢ ХАТТАМАСЫ

03.12.2021 Скачать

ТЕНДЕР ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Құрметті әлеуетті өнім берушілер!

     ШҚО, Семей қаласы, Қ. Мұхамедханов, 24 көшесінде орналасқан Шығыс Қазақстан облысы Денсаулық сақтау басқармасының «Семей қаласының ЖИТС алдын алу және күрес жөніндегі орталығы»  ШЖҚ КМК  15 732 000 (он бес миллион жеті жүз отыз екі мың) теңге 00 тиын сомасын  құрайтын медициналық бұйымдарды сатып алуға тендерді өткізетіні туралы хабарлайды.

     Сатып алынатын тауарлардың толық тізбесі , олардың саны және толық ерекшелігі осы хабарландыруға  қоса ұсынылған тендерлік құжаттамада көрсетілген.

     Тауар Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде мына мекен-жайға жеткізілуі тиіс: Қазақстан Республикасы, ШҚО, Семей қаласы, Қ. Мұхамедханов көшесі, 24, ШҚО ДСБ "Семей қаласының ЖИТС алдын алу және күрес жөніндегі орталығы" ШЖҚ КМК.

Тендерлік құжаттаманың пакеті Тапсырыс берушінің сайтында орналастырылады, сондай-ақ тендерлік құжаттаманы 2021 жылғы "02" желтоқсан сағат 11.00-ге дейінгі мерзімде ШҚО, Семей қаласы, Қ. Мұхамедханов көшесі, 24 мекен-жайы бойынша немесе электрондық пошта rc-spid@yandex.kz арқылы алуға болады.

Әлеуетті өнім берушілер тендерге қатысу үшін  конвертке желімделген тендерлік өтінімдерді мына мекен-жай бойынша ұсынады: ШҚО, Семей қаласы, Қ. Мұхамедханов көшесі, 24, ШҚО ДСБ "Семей қаласының ЖИТС алдын алу және күрес жөніндегі орталығы" ШЖҚ КМК.

Тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі 2021 жылғы «02» желтоқсан сағат 11:00 –ге дейін.

Тендерлік өтінімдер салынған конверттер Қазақстан Республикасы, ШҚО, Семей қаласы, Қ.Мұхамедханов,24 көшесі мекен-жайы бойынша мәжіліс залында 2021 жылғы «02» желтоқсанда сағат 11:30-да ашылады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады:  8 7222 52-21-49 (іш.103), 44-45-86.

Сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі: Акаонв Д.К.

12.11.2021 Скачать

ТЕНДЕР ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Құрметті әлеуетті өнім берушілер!

     ШҚО, Семей қаласы, Қ. Мұхамедханов, 24 көшесінде орналасқан Шығыс Қазақстан облысы Денсаулық сақтау басқармасының «Семей қаласының ЖИТС алдын алу және күрес жөніндегі орталығы»  ШЖҚ КМК  18 000 000 (он сегіз миллион ) теңге 00 тиын сомасын  құрайтын медициналық бұйымдарды сатып алуға тендерді өткізетіні туралы хабарлайды.

     Сатып алынатын тауарлардың толық тізбесі , олардың саны және толық ерекшелігі осы хабарландыруға  қоса ұсынылған тендерлік құжаттамада көрсетілген.

     Тауар Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде мына мекен-жайға жеткізілуі тиіс: Қазақстан Республикасы, ШҚО, Семей қаласы, Қ. Мұхамедханов көшесі, 24, ШҚО ДСБ "Семей қаласының ЖИТС алдын алу және күрес жөніндегі орталығы" ШЖҚ КМК.

Тендерлік құжаттаманың пакеті Тапсырыс берушінің сайтында орналастырылады, сондай-ақ тендерлік құжаттаманы 2021 жылғы "26" сәуір сағат 11.00-ге дейінгі мерзімде ШҚО, Семей қаласы, Қ. Мұхамедханов көшесі, 24 мекен-жайы бойынша немесе электрондық пошта rc-spid@yandex.kz арқылы алуға болады.

Әлеуетті өнім берушілер тендерге қатысу үшін  конвертке желімделген тендерлік өтінімдерді мына мекен-жай бойынша ұсынады: ШҚО, Семей қаласы, Қ. Мұхамедханов көшесі, 24, ШҚО ДСБ "Семей қаласының ЖИТС алдын алу және күрес жөніндегі орталығы" ШЖҚ КМК.

Тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі 2021 жылғы «26» сәуір сағат 11:00 –ге дейін.

Тендерлік өтінімдер салынған конверттер Қазақстан Республикасы, ШҚО, Семей қаласы, Қ.Мұхамедханов,24 көшесі мекен-жайы бойынша мәжіліс залында 2021 жылғы «26» cәуірде сағат 11:30-да ашылады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады:  8 7222 52-21-49 (іш.103), 44-45-86.

Сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі: Аканов Д.К.

05.04.2021 Скачать

ТЕНДЕР ҚОРЫТЫНДЫСЫНЫҢ ХАТТАМАСЫ

09.06.2020 Скачать

ТЕНДЕР ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

ҚҰРМЕТТІ ӘЛЕУЕТТІ ӨНІМ БЕРУШІЛЕР!

        

ШҚО, Семей қаласы, Қ. Мұхамедханов көшесі, 24 мекен-жайы бойынша орналасқан Шығыс Қазақстан облысының Денсаулық сақтау басқармасының "Семей қаласының ЖИТС алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі орталығы" ШЖҚ КМК  медициналық бұйымдарды сатып алу бойынша тендерді 12 000 000 (он екі миллион) теңге 00 тиын сомаға өткізетіні туралы хабарлайды.

         Сатып алынатын тауарлардың толық тізбесі, олардың саны мен егжей- тегжейлі ерекшеліктері осы хабарландыруда қоса ұсынылған тендерлік құжаттамада көрсетілген.

         Тауар Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде келесі мекен-жайға жеткізілуі тиіс: Қазақстан Республикасы, ШҚО, Семей қаласы, К. Мухамедханов көшесі, 24, ШҚО ДСБ "Семей қаласының ЖИТС алдын алу және оған қарсы күрес орталығы" ШЖҚ КМК.

Тендерлік құжаттама пакеті Тапсырыс берушінің сайтында орналастырылады, сондай-ақ, тендерлік құжаттаманы 2020 жылғы "03" маусымда сағат 11:00-ге дейінгі мерзімде ШҚО, Семей қаласы, Қ. Мұхамедханов көшесі, 24,  мекен-жайы бойынша немесе электрондық пошта rc-spid@yandex.kz арқылы алуға болады.

Тендерге қатысу үшін конвертке желімделген тендерлік өтінімдер ШҚО, Семей қаласы, Қ. Мұхамедханов көшесі, 24 үй, мекен-жайы бойынша орналасқан Шығыс Қазақстан облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Семей қаласының ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі орталығы" ШЖҚ КМК-де әлеуетті өнім берушілермен ұсынылады.

Тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі 2020 жылғы "03" маусымда сағат 11:00-ге дейін.

Тендерлік өтінімдер салынған конверттер Қазақстан Республикасы, ШҚО, Семей қаласы, Қ. Мұхамедханов көшесі, 24 үйдің, мәжіліс залында 2020 жылғы "03" маусымда сағат 11:30-да ашылады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 87222 52-21-49 (іш. 106), 44-45-86

Сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі: Р.А. Люй

14.05.2020 Скачать

ТЕНДЕР ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Құрметті әлеуетті өнім берушілер!

        

ШҚО, Семей қаласы, Қ. Мұхамедханов көшесі, 24 мекен-жайы бойынша орналасқан Шығыс Қазақстан облысының Денсаулық сақтау басқармасының "Семей қаласының ЖИТС алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі орталығы" ШЖҚ КМК  медициналық бұйымдарды сатып алу бойынша тендерді 6 000 000 (алты миллион) теңге 00 тиын сомаға өткізетіні туралы хабарлайды.

         Сатып алынатын тауарлардың толық тізбесі, олардың саны мен егжей- тегжейлі ерекшеліктері осы хабарландыруда қоса ұсынылған тендерлік құжаттамада көрсетілген.

         Тауар Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде келесі мекен-жайға жеткізілуі тиіс: Қазақстан Республикасы, ШҚО, Семей қаласы, К. Мухамедханов көшесі, 24, ШҚО ДСБ "Семей қаласының ЖИТС алдын алу және оған қарсы күрес орталығы" ШЖҚ КМК.

Тендерлік құжаттама пакеті Тапсырыс берушінің сайтында орналастырылады, сондай-ақ, тендерлік құжаттаманы 2020 жылғы "12" мамырде сағат 11:00-ге дейінгі мерзімде ШҚО, Семей қаласы, Қ. Мұхамедханов көшесі, 24,  мекен-жайы бойынша немесе электрондық пошта rc-spid@yandex.kz арқылы алуға болады.

Тендерге қатысу үшін конвертке желімделген тендерлік өтінімдер ШҚО, Семей қаласы, Қ. Мұхамедханов көшесі, 24 үй, мекен-жайы бойынша орналасқан Шығыс Қазақстан облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Семей қаласының ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі орталығы" ШЖҚ КМК-де әлеуетті өнім берушілермен ұсынылады.

Тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі 2020 жылғы "12" мамырде сағат 11:00-ге дейін.

Тендерлік өтінімдер салынған конверттер Қазақстан Республикасы, ШҚО, Семей қаласы, Қ. Мұхамедханов көшесі, 24 үйдің, мәжіліс залында 2020 жылғы "12" мамырде сағат 11:30-да ашылады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 87222 52-21-49 (іш. 106), 44-45-86

Сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі: Д. К. Аканов

28.04.2020 Скачать

ТЕНДЕР ҚОРЫТЫНДЫСЫНЫҢ ХАТТАМАСЫ

27.04.2020 Скачать

ТЕНДЕР ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Құрметті әлеуетті өнім берушілер!

        

ШҚО, Семей қаласы, Қ. Мұхамедханов көшесі, 24 мекен-жайы бойынша орналасқан Шығыс Қазақстан облысының Денсаулық сақтау басқармасының "Семей қаласының ЖИТС алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі орталығы" ШЖҚ КМК  медициналық бұйымдарды сатып алу бойынша тендерді 6 000 000 (алты миллион) теңге 00 тиын сомаға өткізетіні туралы хабарлайды.

         Сатып алынатын тауарлардың толық тізбесі, олардың саны мен егжей- тегжейлі ерекшеліктері осы хабарландыруда қоса ұсынылған тендерлік құжаттамада көрсетілген.

         Тауар Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде келесі мекен-жайға жеткізілуі тиіс: Қазақстан Республикасы, ШҚО, Семей қаласы, К. Мухамедханов көшесі, 24, ШҚО ДСБ "Семей қаласының ЖИТС алдын алу және оған қарсы күрес орталығы" ШЖҚ КМК.

Тендерлік құжаттама пакеті Тапсырыс берушінің сайтында орналастырылады, сондай-ақ, тендерлік құжаттаманы 2020 жылғы "27" сәуірде сағат 11:00-ге дейінгі мерзімде ШҚО, Семей қаласы, Қ. Мұхамедханов көшесі, 24,  мекен-жайы бойынша немесе электрондық пошта rc-spid@yandex.kz арқылы алуға болады.

Тендерге қатысу үшін конвертке желімделген тендерлік өтінімдер ШҚО, Семей қаласы, Қ. Мұхамедханов көшесі, 24 үй, мекен-жайы бойынша орналасқан Шығыс Қазақстан облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Семей қаласының ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі орталығы" ШЖҚ КМК-де әлеуетті өнім берушілермен ұсынылады.

Тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі 2020 жылғы "27" сәуірде сағат 11:00-ге дейін.

Тендерлік өтінімдер салынған конверттер Қазақстан Республикасы, ШҚО, Семей қаласы, Қ. Мұхамедханов көшесі, 24 үйдің, мәжіліс залында 2020 жылғы "27" сәуірде сағат 11:30-да ашылады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 87222 52-21-49 (іш. 106), 44-45-86

Сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі: Д. К. Аканов

10.04.2020 Скачать

ТЕНДЕР ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Құрметті әлеуетті өнім берушілер!

        

ШҚО, Семей қаласы, Қ. Мұхамедханов көшесі, 24 мекен-жайы бойынша орналасқан Шығыс Қазақстан облысының Денсаулық сақтау басқармасының "Семей қаласының ЖИТС алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі орталығы" ШЖҚ КМК  медициналық бұйымдарды сатып алу бойынша тендерді 6 000 000 (алты миллион) теңге 00 тиын сомаға өткізетіні туралы хабарлайды.

         Сатып алынатын тауарлардың толық тізбесі, олардың саны мен егжей- тегжейлі ерекшеліктері осы хабарландыруда қоса ұсынылған тендерлік құжаттамада көрсетілген.

         Тауар Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде келесі мекен-жайға жеткізілуі тиіс: Қазақстан Республикасы, ШҚО, Семей қаласы, К. Мухамедханов көшесі, 24, ШҚО ДСБ "Семей қаласының ЖИТС алдын алу және оған қарсы күрес орталығы" ШЖҚ КМК.

Тендерлік құжаттама пакеті Тапсырыс берушінің сайтында орналастырылады, сондай-ақ, тендерлік құжаттаманы 2020 жылғы "02" сәуірде сағат 11:00-ге дейінгі мерзімде ШҚО, Семей қаласы, Қ. Мұхамедханов көшесі, 24,  мекен-жайы бойынша немесе электрондық пошта rc-spid@yandex.kz арқылы алуға болады.

Тендерге қатысу үшін конвертке желімделген тендерлік өтінімдер ШҚО, Семей қаласы, Қ. Мұхамедханов көшесі, 24 үй, мекен-жайы бойынша орналасқан Шығыс Қазақстан облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Семей қаласының ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі орталығы" ШЖҚ КМК-де әлеуетті өнім берушілермен ұсынылады.

Тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі 2020 жылғы "02" сәуірде сағат 11:00-ге дейін.

Тендерлік өтінімдер салынған конверттер Қазақстан Республикасы, ШҚО, Семей қаласы, Қ. Мұхамедханов көшесі, 24 үйдің, мәжіліс залында 2020 жылғы "02" сәуірде сағат 11:30-да ашылады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 87222 52-21-49 (іш. 106), 44-45-86

Сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі: Д. К. Аканов

13.03.2020 Скачать

ТЕНДЕР ҚОРЫТЫНДЫСЫНЫҢ ХАТТАМАСЫ

11.03.2020 Скачать

№2 БАҒА ҰСЫНЫС СҰРАТУ ТӘСІЛІМЕН ТАУАРЛАРДЫ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

05.03.2020 Скачать

ТЕНДЕР ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Құрметті әлеуетті жеткізушілер!

       "Семей қаласының ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі орталығы" ШЖҚ КМК Шығыс Қазақстан облысының Денсаулық сақтау басқармасы, Семей қаласы, Қ. Мұхамедханов көшесі, 24, диагностикалық тест жүйелерін сатып алу бойынша 18 000 000 (он сегіз миллион) теңге 00 тиын сомаға тендер өткізетіні туралы хабарлайды.

       Сатып алынатын тауарлардың толық тізбесі, олардың саны мен егжей-тегжейлі ерекшеліктері осы хабарландыруда қоса берілген тендерлік құжаттамада көрсетілген.

       Тауар тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде мына мекен-жайға жеткізілуі тиіс: Қазақстан Республикасы, ШҚО, Семей қаласы, К. Мухамедханов көшесі, 24, ШҚО ДСБ "Семей қаласының ЖИТС алдын алу және оған қарсы күрес орталығы" ШЖҚ КМК.

       Тендерлік құжаттама пакетін Тапсырыс берушінің сайтында орналастырылады, сондай-ақ тендерлік құжаттаманы 2020 жылғы "02" наурыз сағат 11:00-ге дейінгі мерзімде ШҚО, Семей қаласы, Қ. Мұхамедханов көшесі, 24 мекенжайы бойынша немесе электрондық пошта арқылы алуға болады. rc-spid@yandex.kz ескерту.

       Әлеуетті өнім берушілер тендерге қатысу үшін конвертке желімделген тендерлік өтінімдерді Шығыс Қазақстан облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Семей қаласының ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі орталығы" ШЖҚ КМК, ШҚО, Семей қаласы, Қ. Мұхамедханов көшесі, 24 үй ұсынады.

       Тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі 2020 жылдың "02" наурыз сағат 11:00-ге дейін.

       Тендерлік өтінімдер салынған конверттер Қазақстан Республикасы, ШҚО, Семей қаласы, Қ. Мұхамедханов көшесі, 24, мәжіліс залында 2020 жылдың "02" наурыз сағат 11:30-да ашылады.

       Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 87222 52-21-49 (іш. 106), 44-45-86

       Сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі: Аканов Д. К.

11.02.2020 Скачать

МЕДИЦИНАЛЫҚ ТАҒАЙЫНДАУ БҰЙЫМДАРЫН САТЫП АЛУҒА БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН СҰРАТУ ТӘСІЛІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ ХАТТАМА

19.09.2019 Скачать

№4 БАҒА ҰСЫНЫС СҰРАТУ ТӘСІЛІМЕН ТАУАРЛАРДЫ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

10.09.2019 Скачать

МЕДИЦИНАЛЫҚ ТАҒАЙЫНДАУ БҰЙЫМДАРЫН САТЫП АЛУҒА БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН СҰРАТУ ТӘСІЛІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ ХАТТАМА

29.03.2019 Скачать

№3 БАҒА ҰСЫНЫС СҰРАТУ ТӘСІЛІМЕН ТАУАРЛАРДЫ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

14.03.2019 Скачать

МЕДИЦИНАЛЫҚ ТАҒАЙЫНДАУ БҰЙЫМДАРЫН САТЫП АЛУҒА БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН СҰРАТУ ТӘСІЛІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ ХАТТАМА

14.03.2019 Скачать

ТЕНДЕР ҚОРЫТЫНДЫСЫНЫҢ ХАТТАМАСЫ

11.03.2019 Скачать

№2 БАҒА ҰСЫНЫС СҰРАТУ ТӘСІЛІМЕН ТАУАРЛАРДЫ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

04.03.2019 Скачать

ТЕНДЕР ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Құрметті әлеуетті өнім берушілер!

 Шығыс  Қазақстан  облысы  денсаулық сақтау басқармасының

«Семей қаласының  ЖИТС  алдын  алу және  күрес  жөніндегі  орталығы»

      шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны, Семей қаласы, Қ.Мұхамедханов көш., 24 орналасқан  26 100 000 (жиырма алты миллион  бір жүз мың) теңге 00 тиын тұратын диагностикалық тест жүйелерді және медициналық мақсаттағы  бұымдарды сатып алуға тендер жариялайды.

    Тендерлік құжаттамада сатып алынатын тауарлардың толық тізімі, олардың саны және  арнайы толық сипаттамасы көрсетілген.

    Сатып алынатын тауар Шығыс-Қазақстан облысы денсаулық сақтау Басқармасының «Семей қаласының ЖИТС алдын алу және күрес жөніндегі орталығы» ШЖҚ КМК, ШҚО,  Семей қаласы, Қ.Мұхамедханов көш., 24 мекен -жайына жеткізілуі тиіс.

    Жеткізілудің талап етілген мерзімі: 5 күнтізбелік күннің ішінде.

  Тендерлік құжаттама  пакеті тапсырыс берушінің сайтында орналасқан және де  2019  жылдың 04 наурыз күнінің сағат 10.00-ге дейін  ШҚО,  Семей қаласы, Қ.Мұхамедханов көш., 24, мекен-жайында немесе  

rc-spid@yandex.kz  электрондық пошта арқылы алуға болады.

     Тендерге қатысуға арналған конвертке салынған тендерлік өтінімдерді әлеуетті өнім берушілер  «Семей қаласының ЖИТС алдын алу және күрес жөніндегі орталығы» ШЖҚ КМК, ШҚО,  Семей қаласы, Қ.Мұхамедханова көш., 24, мекен жайына жеткізуге тиіс.

     Тендерге қатысуға  өтінім беру  соңғы мерзімі  2019  жылғы 04 наурыз күні сағат 10.00-ге дейін.

     Тендерлік өтінімдер салынған  конверттер  2019 жылғы   04 наурыз күні 10.00- де ШҚО,  Семей қаласы, Қ.Мұхамедханов көш., 24 орналасқан   мәжіліс  залында ашылады.

       Қосымшаақпараттар мен анықтамалардымынателефондарарқылы :

87222 52-21-49 ( ішкі 106), 44-45-86 алуыңызғаболады.

Сатыпалудыұйымдастырудыңуәкілетті өкілі – Д.К.Ақанов.

11.02.2019 Скачать

МЕДИЦИНАЛЫҚ ТАҒАЙЫНДАУ БҰЙЫМДАРЫН САТЫП АЛУҒА БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН СҰРАТУ ТӘСІЛІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ ХАТТАМА

15.05.2018 Скачать

МЕДИЦИНАЛЫҚ ТАҒАЙЫНДАУ БҰЙЫМДАРЫН САТЫП АЛУҒА БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН СҰРАТУ ТӘСІЛІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ ХАТТАМА

05.05.2018 Скачать

№6 БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН СҰРАТУ ТӘСІЛІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

04.05.2018 Скачать

МЕДИЦИНАЛЫҚ ТАҒАЙЫНДАУ БҰЙЫМДАРЫН САТЫП АЛУҒА БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН СҰРАТУ ТӘСІЛІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ ХАТТАМА

24.04.2018 Скачать

№5 БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН СҰРАТУ ТӘСІЛІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

20.04.2018 Скачать

МЕДИЦИНАЛЫҚ ТАҒАЙЫНДАУ БҰЙЫМДАРЫН САТЫП АЛУҒА БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН СҰРАТУ ТӘСІЛІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ ХАТТАМА

16.04.2018 Скачать

МЕДИЦИНАЛЫҚ ТАҒАЙЫНДАУ БҰЙЫМДАРЫН САТЫП АЛУҒА БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН СҰРАТУ ТӘСІЛІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ ХАТТАМА

16.04.2018 Скачать

№4 БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН СҰРАТУ ТӘСІЛІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

09.04.2018 Скачать

№3 БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН СҰРАТУ ТӘСІЛІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

02.04.2018 Скачать

№2 БАҒА ҰСЫНЫС СҰРАТУ ТӘСІЛІМЕН ТАУАРЛАРДЫ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

30.03.2018 Скачать

ТЕНДЕР ҚОРЫТЫНДЫСЫНЫҢ ХАТТАМАСЫ

08.03.2018 Скачать

ТЕНДЕР ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Құрметті әлеуетті өнім берушілер!

   Шығыс-Қазақстан облысы денсаулық сақтау Басқармасының «Семей қаласының ЖИТС алдын алу және күрес жөніндегі орталығы» КМҚК, ШҚО,  Семей қаласы, Қ.Мұхамедханов көш., 24 орналасқан  28 575 000 (жиырма сегіз миллион бес жүз жетпіс бес мың) теңге 00 тиын тұратын диагностикалық тест жүйелерді және медициналық мақсаттағы  бұымдарды сатып алуға тендер жариялайды.

    Тендерлік құжаттамада сатып алынатын тауарлардың толық тізімі, олардың саны және  арнайы толық сипаттамасы көрсетілген.

    Сатып алынатын тауар Шығыс-Қазақстан облысы денсаулық сақтау Басқармасының «Семей қаласының ЖИТС алдын алу және күрес жөніндегі орталығы» КМҚК, ШҚО,  Семей қаласы, Қ.Мұхамедханов көш., 24 мекен -жайына жеткізілуі тиіс.

    Жеткізілудің талап етілген мерзімі: 5 күнтізбелік күннің ішінде.

  Тендерлік құжаттама  пакеті тапсырыс берушінің сайтында орналасқан және де  2018 жылдың 28 ақпан күнінің сағат 15.00-ге дейін  ШҚО,  Семей қаласы, Қ.Мұхамедханов көш., 24, мекен-жайында немесе  rc-spid@yandex.kz  электрондық пошта арқылы алуға болады

     Тендерге қатысуға арналған конвертке салынған тендерлік өтінімдерді әлеуетті өнім берушілер  «Семей қаласының ЖИТС алдын алу және күрес жөніндегі орталығы» КМҚК, ШҚО,  Семей қаласы, Қ.Мұхамедханова көш., 24, мекен жайына жеткізуге тиіс.

     Тендерге қатысуға  өтінім беру  соңғы мерзімі  2018 жылғы 28 ақпан күні сағат 15.00-ге дейін.

     Тендерлік өтінімдер салынған  конверттер  2018 жылғы   28 ақпан күні 16.00- де ШҚО,  Семей қаласы, Қ.Мұхамедханов көш., 24 орналасқан   мәжіліс  залында ашылады.

       Қосымша ақпараттар мен анықтамаларды мына телефондар арқылы : 87222 52-21-49 ( ішкі 106), 44-45-86 алуыңызға болады.

Сатып алуды ұйымдастырудың уәкілетті өкілі – Д.К.Ақанов.

08.02.2018 Скачать

МЕДИЦИНАЛЫҚ ТАҒАЙЫНДАУ БҰЙЫМДАРЫН САТЫП АЛУҒА БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН СҰРАТУ ТӘСІЛІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ ХАТТАМА

08.09.2017 Скачать

№6 БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН СҰРАТУ ТӘСІЛІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

06.09.2017 Скачать

МЕДИЦИНАЛЫҚ ТАҒАЙЫНДАУ БҰЙЫМДАРЫН САТЫП АЛУҒА БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН СҰРАТУ ТӘСІЛІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ ХАТТАМА

28.08.2017 Скачать

№5 БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН СҰРАТУ ТӘСІЛІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

24.08.2017 Скачать

МЕДИЦИНАЛЫҚ ТАҒАЙЫНДАУ БҰЙЫМДАРЫН САТЫП АЛУҒА БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН СҰРАТУ ТӘСІЛІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ ХАТТАМА

18.05.2017 Скачать

№4 БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН СҰРАТУ ТӘСІЛІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

16.05.2017 Скачать

МЕДИЦИНАЛЫҚ ТАҒАЙЫНДАУ БҰЙЫМДАРЫН САТЫП АЛУҒА БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН СҰРАТУ ТӘСІЛІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ ХАТТАМА

03.05.2017 Скачать

№3 баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы хабарландыру

27.04.2017 Скачать

Медициналық тағайындау бұйымдарын сатып алуға баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындысы туралы хаттама

27.04.2017 Скачать

№2 БАҒА ҰСЫНЫС СҰРАТУ ТӘСІЛІМЕН ТАУАРЛАРДЫ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

19.04.2017 Скачать

БІР КӨЗДЕН АЛУ ТӘСІЛІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ ҚОРЫТЫНДЫСЫНЫҢ ХАТТАМАСЫ

11.04.2017 Скачать

ТЕНДЕР ҚОРЫТЫНДЫСЫНЫҢ ХАТТАМАСЫ

11.04.2017 Скачать

ТЕНДЕР ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Құрметті әлеуетті өнім берушілер!

   Шығыс-Қазақстан облысы денсаулық сақтау Басқармасының «Семей қаласының ЖИТС алдын алу және күрес жөніндегі орталығы» КМҚК, ШҚО,  Семей қаласы, Интернационал көш., 24, 26 125 000(жиырма алты миллион жүз жиырма бес мың) теңге 00 тиын тұратын диагностикалық тест жүйелерді және медициналық мақсаттағы  бұымдарды сатып алуға тендер жариялайды.

    Тендерлік құжаттамада сатып алынатын тауарлардың толық тізімі, олардың саны және  арнайы толық сипаттізімі көрсетілген.

    Сатып алынатын тауар Шығыс-Қазақстан облысы денсаулық сақтау Басқармасының «Семей қаласының ЖИТС алдын алу және күрес жөніндегі орталығы» КМҚК, ШҚО,  Семей қаласы, Интернационал көш., 24 мекен жайына жеткізілуі тиіс.

    Жеткізілудің талап етілген мерзімі: 5 күнтізбелік күннің ішінде.

    Әлеуетті өнім беруші тендерлік құжаттаманы  алу үшін, сенімхатты көрсеткеннен кейін,  2017 жылдың 04 сәуір айының сағат 15.00-ге дейін  ШҚО,  Семей қаласы, Интернационал көш., 24, мекен жайына  немесе  rc-spid@yandex.kz тендерлік құжаттама  пакетін жүктеп алуына болады.

     Тендерге қатысуға, конвертке капталған тендерлік өтініш «Семей қаласының ЖИТС алдын алу және күрес жөніндегі орталығы» КМҚК, ШҚО,  Семей қаласы, Интернационал көш., 24, мекен жайына жеткізілуі тиіс.

     Тендерге қатысуға  өтініш беру  мерзімі  2017 жылдың 04 сәуір айының сағат 15.00-ге дейін.

     Тендерге қатысуға өтініш берген конверттер  2017 жылдың 04 сәуір айының сағат 16.00- де ШҚО,  Семей қаласы, Интернационал көш., 24,  конференц  залында ашылады.

       Қосымша ақпараттар мен анықтамаларды мына телефондар бойынша : 87222 52-21-49  ішкі 106 алуына болады. Сатып алуды ұйымдастырудың өкілетті өкілі – Д.К.Ақанов.

10.03.2017 Скачать